Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V(27/11/2020)

Ngày 26/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V (2020 - 2025). Đây là một trong những sự kiện quan trọng của ngành Xây dựng hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng 51 tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng 5 năm qua (2015 - 2020).

Tìm theo ngày :