Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo để cải cách TTHC, cải thiện năng lực cạnh tranh(05/08/2020)

Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Hà Nội cần tăng cường sự lãnh đạo với công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

12345...58
Tìm theo ngày :