Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nhật Bảo Đắk Nông(28/07/2020)

Ngày 27/07/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 178/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nhật Bảo Đắk Nông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :