Công nhận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mơi năm 2020(07/08/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Tìm theo ngày :