Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2035 (04/12/2020)

Ngày 03/12/2020 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định đến từ các Bộ ngành trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành, các Cục, Vụ chuyên môn Bộ Xây dựng. Về phía địa phương có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình, đại diện các Sở, đại diện một số huyện nằm trong vùng quy hoạch. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.