Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ở Khoản 3 Mục II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có nêu: "Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại Bảng số 3 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)". Vậy chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã nêu ở trên đã bao gồm thuế GTGT hay chưa?

Đoàn Văn Khá (khadoan2307@gmail.com) -

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Tôi xin hỏi, chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 có bao gồm chi phí xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn) mà doanh nghiệp phải nộp cho chuyên gia không?

Bùi Khánh Bình (buikhanhbinh88@yahoo.com) -

Giảm tầng so với phê duyệt quy hoạch 1/500

Hiện tại dự án của công ty chúng tôi đã được phê duyệt 1/500 với quy định về quản lý quy hoạch có nêu chi tiết tầng cao của nhà liên kế là 3-4 tầng hệ số sử dụng đất tối đa là 2,8.

Tôi muốn hỏi, nếu chúng tôi thiết kế nhà liên kế với tầng cao là 2 tầng mà không phải từ 3-4 tầng thì có được không? Vì chúng tôi không vi phạm vượt quá tầng cao công trình là 4 tầng và hệ số sử dụng đất cũng không tăng lên. Ngoài ra, Nếu không được thiết kế như vậy thì công ty chúng tôi phải làm thủ tục nào để xin phê duyệt?

Vũ Hoàng Khôi (vunhubach@gmail.com) -

Điều chỉnh thiết kế

Tôi xin hỏi, khi chủ đầu tư thay đổi thiết kế mối nối cống tròn bê tông cốt thép từ gioăng cao su sang bao tải tẩm nhựa đường thì có phải trình Sở Xây dựng thẩm định về việc thay đổi thiết kế này không? Chủ đầu tư tự quyết định thay đổi mà không cần cơ quan chuyên môn thẩm định có được không?

Nguyễn Khánh Sử (khanhsu.qlda@gmail.com) -

Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

Tôi là kỹ sư điện, sau khi đọc các tiêu chuẩn thi chứng chỉ giám sát loại I về tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị điện tôi thấy đã đủ và đáp ứng các tiêu chí để đăng ký dự thi. Chỉ duy nhất một điều tôi băn khoăn là chưa có chứng nhận đã qua lớp đào tạo để lấy chứng chỉ và tôi thấy rằng các nghị định, thông tư chỉ hướng dẫn đến năm 2019. Vậy cho tôi hỏi, đến thời điểm hiện tại là năm 2020 thì việc thi lấy chứng chỉ tư vấn giám sát loại I có phải qua học và lấy giấy chứng nhận đã học hay không?

Ngô Thuận Khánh (khanhnt.hnpc@gmail.com) -

Thời gian thực hiện dự án

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014  về trình tự đầu tư xây dựng: Trình tự đầu tư xây dựng có 3 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, trình tự đầu tư xây dựng được quy định cụ thể như sau:

“a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án;

b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác;

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng”.

Vậy thời gian thực hiện dự án kết thúc khi hết thời gian bảo hành công trình hay chỉ cần tính đến khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng?

Phạm Thị Ngọc Hà (ngochapham116@gmail.com) -