Thông tin văn bản số: 03/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 03/VBHN-BXD
Ngày ban hành 03/04/2020
Ngày hiệu lực 03/04/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 04/03/2020 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/04/2020
03/04/2020
12/30/2019
12/17/2019
12/17/2019
11/22/2019
11/22/2019