Thông tin văn bản số: 06/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 06/VBHN-BXD
Ngày ban hành 03/11/2020
Ngày hiệu lực 03/11/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh 
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 11/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/09/2020
03/05/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
12/30/2019
12/17/2019