Thông tin văn bản số: 13/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 13/VBHN-BXD
Ngày ban hành 04/27/2020
Ngày hiệu lực 04/27/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/27/2020
04/27/2020
04/17/2020
03/30/2020
03/23/2020
03/16/2020
03/11/2020