Thông tin văn bản số: 705/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 705/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/11/2021
Ngày hiệu lực 03/26/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
06/09/2021
06/07/2021
05/18/2021
05/07/2021
05/06/2021
05/06/2021
05/05/2021