Thông tin văn bản số: 3373/BXD-GĐ
Số/ Ký hiệu 3373/BXD-GĐ
Ngày ban hành 08/23/2021
Ngày hiệu lực 08/23/2021
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
08/20/2021
07/22/2021
07/21/2021
07/20/2021
07/19/2021
07/16/2021
07/09/2021