Thông tin văn bản số: 960/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 960/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/26/2021
Ngày hiệu lực 03/26/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Quyết định số 960/QĐ-BXD ngày 26/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
08/23/2021
08/20/2021
07/22/2021
07/21/2021
07/20/2021
07/19/2021
07/16/2021