Thông tin văn bản số: 1039/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1039/QĐ-BXD
Ngày ban hành 09/13/2021
Ngày hiệu lực 04/01/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1039/QĐ-BXD ngày 13/09/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/10/2021
09/01/2021
08/31/2021
08/31/2021
08/31/2021
08/30/2021
08/30/2021