Hà Nội: Xem xét miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến(27/03/2023)

Trong năm 2023, UBND Thành phố sẽ trình HĐND thành phố Hà Nội có chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Tìm theo ngày :