Bộ Xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính(16/06/2011)

Thứ trưởng Cao Lại Quang cho biết, thời gian qua Bộ Xây dựng đã tậptrung chỉ đạo triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thểchế và cải cách tối đa các thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là cácTTHC trong quản lý đầu tư xây dựng; công tác kiểm tra việc thực hiện cácquy định pháp luật đã được đẩy mạnh; tập trung xây dựng và hoàn thiệncác tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ chuyên môn; Bổsung, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xâydựng giai đoạn 2011-2020 để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tìm theo ngày :