Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC(10/04/2023)

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về quy định liên quan đến bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn.

Tìm theo ngày :