“Ứng dụng Bình Dương số” phục vụ người dân và doanh nghiệp(06/01/2023)

Thông qua ứng dụng, người dân và doanh nghiệp có thể khai thác và thực hiện thông tin liên quan đến dịch vụ công; phản ánh tình hình an ninh trật tự và đời sống; tiếp nhận thông báo quan trọng, khẩn cấp…

Tìm theo ngày :