Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần DNP HOLDING(22/05/2023)

Ngày 22/5/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 156/CNĐKTN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần DNP HOLDING.

Tìm theo ngày :