Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng container Phù Đổng (huyện Gia Lâm)(22/10/2021)

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 4513/QĐ-UBND (ngày 20-10-2021) phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Cảng container Phù Đổng. Quy mô công suất cảng là 2,54 triệu tấn/năm; định hướng đến năm 2030 là 3 triệu tấn/năm.

Tìm theo ngày :