Hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp giá trị tương đương quỹ đất 20% theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Thứ sáu, 26/11/2021 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4898/BXD-QLN ngày 26/11/2021 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp giá trị tương đương quỹ đất 20% theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, trong đó: Tại Khoản 4 Điều 1 có quy định: “2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại II và loại III thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và tại Khoản 3 Điều 2 có quy định: “Đối với các trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha, chủ đầu tư dự án đã được chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến thời diêm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa nộp tiền thì chủ đầu tư thực hiện nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%) tại thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật".

Liên quan đến vấn đề này, ngày 24/8/2020 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4123/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nghiên cứu, tham khảo nội dung văn bản nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4898-BXD-QLN_26112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4898/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)