Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

Thứ ba, 09/11/2021 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1223/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2020 - 2021 gồm:

1. Khoa Điện;

2. Phòng Kế hoạch - Đào tạo.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1223/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)