Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 19/12/2022 17:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu quy trình theo hướng đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5733/BXD-QLN trả lời như sau:

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, ngày 16/8/2021 Bộ Xây dựng cũng ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số  100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, Thông tư đã dành 01 Chương quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Các quy định này đã góp phần minh bạch hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thực hiện.

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 (trong đó có nội dung quy định về quá trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội nhằm giải quyết những bất cập liên quan đến thủ tục đầu tư dự án), dự kiến trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung quy định về quá trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội theo hướng rõ ràng, minh bạch.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội của cử tri tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong quá trình Dự thảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5733/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)