Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Thứ hai, 19/12/2022 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5738/BXD-QHKT gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cho ý kiến về hồ sơ mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung (CNTTTT) – Công viên phần mềm Đà Nẵng.

Theo ý kiến Bộ Xây dựng, đĐề án cần phân tích rõ thêm về sự phù hợp của quy mô dự kiến mở rộng dự án tại vị trí đề xuất (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) với Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 ban hành theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ cũng như sự phù hợp của quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết 1/500 liên quan tới dự án với quy hoạch phân khu nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật của khu vực so với nhu cầu của Khu Công nghệ thông tin tập trung. Rà soát lại các hạng mục cần thiết đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng.

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện, việc triển khai dự án phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5738/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)